Om

JOSEFINE JERLSTRÖM

           TEORI


 • Agronomexamen


 • Doktorerar om slakt


 • Specialiserad i djurvälfärd


 • Viltmästare

                  PRAKTIK


 • Slakt- och styckkunnig 


 • Kvalitetsarbete på chark

 • Jägare


 • Kompetensbevis slakt och avlivning 

Josefine Jerlström är husdjursagronom med en masterexamen i Animal Science. Hennes bana inom slakt startade under studietiden vid ett utbyte i Etiopien där hon studerade djurhanteringen på marknader. I sitt masterarbete undersökte hon när dödstillfället inträffar vid slakt vilket resulterade i en definition på vad begreppet ”död” innebär samt tider för när ett djur räknas som dött efter bedövning och avblodning. Dessa tider finns numera angivna i Jordbruksverkets ”Vägledning för god praxis gällande djurskydd och standardrutiner vid slakterier som slaktar nötkreatur och gris”.


Förutom praktisk erfarenhet från slaktlinjen har hon arbetat med kvalitetsarbete på slakteri. Just nu doktorerar hon på SLU och undersöker kopplingen mellan ekonomi och djurvälfärd vid slakt. Utöver slaktintresset är hon viltmästare och intresserad av viltförvaltning och tillvaratagande av viltkött. Hon driver Skallsångens kennel där hon föder upp gråhundar, är sekreterare i Östsvenska Älghundklubben och även älghundsdomare. 

HUSDJURSAGRONOM

 • Masterexamen i husdjursvetenskap
 • Agronomexamen
 • Kurser i djurvälfärd
 • Praktik och sommarjobb på slakteri
 • Studerat djurhantering och slakt i Etiopien

VILTMÄSTARE

 • Viltförvaltning
 • Viltbiologi
 • Viltvårds- och skötselplaner

 • Viltundersökare

DOKTORAND